• info@awd.sk
  • +421 903 424 296

Časté otázky

Ako nastaviť SPAM filter pre webmail SquirrelMail

Pokiaľ používate na čítanie pošty webmail SquirrelMail (https://mail.awd.sk/mail), môžete si nastaviť presun správ označených SPAM filtrom nastaveným na serveri do priečinku SPAM. Tieto správy sa nebudú zobrazovať medzi doručenými správami.

Postup ako nastaviť fitler

1. vytvorte si priečinok SPAM, napr. ako podpriečinok Doručenej pošty.

2. Kliknite na linku Možnosti vo vrchnej navigácii

Možnosti - nastavenie filtrov

3. Zobrazí sa nasledovný zoznam, z ktorého zvolíte Filtre Správ

4. Nastavíte si filter podľa nasledujúceho obrázka a stlačíte tlačidlo Odoslať.

5.  Ak ste filter úspešne nastavili, pri opätovnom načítaní tohto istého pohľadu uvidíte nasledovný výsledok

6. Odporúčame skontrolovať, či Vám SPAM filter funguje.

7. A napokon, kontrolujte si pravidelne SPAM priečinok, či v SPAMe neskončila aj pošta, ktorú očakávate a nevyžiadanú poštu zo SPAM priečinku vymažte.