• info@awd.sk
  • +421 903 424 296

Časté otázky

Presmerovanie e-mailov (alias) k e-mailovej schránke

  • Prihlásite sa do administrácie e-mailov na adrese https://mail.awd.sk/cgi-bin/qmailadmin
  • V Hlavnom menu kliknete na Nové presmerovanie.
  • Do položky Meno uvediete názov e-mailu (t.j. nového presmerovania), z ktorého sa bude presmerovávať na cieľovú adresu.
  • Do položky Miesto určenia uvediete názov e-mailovej schránky, kam má byť pošta presmerovaná  (doručená).

Presmerovanie e-mailov