• info@awd.sk
 • +421 903 424 296

Časté otázky

Ako sa administruje pošta (e-mailové schránky)

Administrácia mailov sa vykonáva prostredníctvom užívateľa postmaster@vasadomena.sk (com,net).
Prístupové kontá pre administráciu ste obdržali po zriadení služieb.

POSTUP pre administráciu pošty:

 • Prihláste sa do webmailu na adrese https://www.awd.sk/mail alebo priamo do administračného rozhrania na https://mail.awd.sk/cgi-bin/qmailadmin.
  Užívateľ: postmaster@vasadomena.sk (com,net)
  Heslo: heslo pre postmastera
 • Zvoľte položku  Admin a prihláste sa do rozhrania pre administráciu mailov pre Vašu doménu:
  Prihlasovacie meno: postmaster
  Doména: uveďte názov Vašej domény, napr. domena.sk
  Heslo: heslo pre postmastera
  Kliknite na tlačidlo Prihlásiť.
 • Prihlásili ste sa do aministrátorského rozhrania. V rámci položky Poštové účty máte zoznam Vašich mailových schránok, resp. môžete vytvárať nové mailové schránky. Zvoľte položku Zmeň užívateľa a po otvorení užívateľa môžete meniť nastavenia konkrétneho užívateľa.
  Poznámka: Užívateľ, pri ktorom zakliknete položku Prevezmi všetky účty bude slúžiť ako doménový kôš.
  Po úprave hesiel sa vráťte do Hlavného menu.
 • V prípade potreby urobte nastavenia aliasov pre Vaše mailové adresy. Na tento účel slúži položka Presmerovania v rámci Hlavného menu. Tu môžete pridávať nové aliasy (presmerovania) pre Vaše mailové adresy, resp. upraviť alebo odstrániť už existujúce aliasy. Správa aliasov sa vždy realizuje cez túto položku.