• info@awd.sk
  • +421 903 424 296

Časté otázky

Ako možno nastaviť automatickú odpoveď v čase neprítomnosti

Prihlásite sa do administrácie na adrese https://mail.awd.sk/cgi-bin/qmailadmin.

Ako Užívateľský účet uvediete názov schránky (časť pred zavináčom) na ktorej chcete nastaviť automackú odpoveď.

Meno domény - uvediete meno Vašej domény.

Heslo - heslo k Vašej emailovej schránke.

Stlačíte tlačidlo Prihlásiť.

Prihlásenie sa do administrácie emailov na awd.sk

Po prihlásení sa zobrazí okno pre administráciu danej e-mailovej schránky, kde vyplníte potrebné údaje podľa vzoru nižšie a stlačíte tlačidlo Zmeň užívateľ

Polia ktoré je potrebné vyplniť sú:

Zaškrtnúť pole Povoľ neprítomnosť.

Predmet - sem uvediete text, ktorý chcete aby sa zobrazoval pri doručení Vašej automatickej odpovede v položke Predmet správy.

Správa v neprítomnosti - Sem vpíšete vlastnú správu.

Automatická odpoveď  v čase neprítomnosti

Upozornenie: Po uplynutí obdobia, počas ktorého chcete mať nastavenú automatickú odpoveď nezabudnite odpoveď zrušiť.