• info@awd.sk
  • +421 903 424 296

Časté otázky

Pravidlá pre tvorbu mena domény

Pre tvorbu mena domény je niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré sú platné viac menej pre všetky domény:

  • V názve domény možno používať len písmená (bez diakritických znamienok), čísla alebo rozdeľovník. Rozdeľovníkom nemôže začínať, ani končiť meno domény.
  • Meno domény musí obsahovať najmenej 2 znaky (sk domény) alebo 3 znaky (zahraničné domény - napr. com, net, org...) a maximálne 64 znakov. Väčšina webbrowserov však podporuje len 26 znakov, takže neodporúčame prekročiť tento rozsah znakov v mene domény. Dlhé mená domén majú viacero nevýhod: sú ťažko zapamätateľné, zdĺhavo sa zadávajú. Treba si uvedomiť aj to, že meno domény sa používa aj v e-mailovej adrese. Čím jednoduchšie a stručnejšie, tým lepšie.
  • Meno domény sa nesmie zhodovať s trojpísmenovou alebo dvojpísmenovou TLD (napr. com, sk, gov, net, org a pod.).
  • V mene domény je zbytočné rozlišovať veľké a malé písmená, lebo štandardné systémy internetu ich nerozlišujú. Takže názov napr. Domena je zhodny s nazvom domena.
  • Meno domény nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, alebo obsahovať slová, ktorých použitie je v rozpore so zásadami slušnosti a morálky.
  • Za neprípustné sa považuje aj použitie slova, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva SR, medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, pokiaľ nie ste držiteľom alebo užívateľom tejto ochrannej známky.