• info@awd.sk
  • +421 903 424 296

Časté otázky

Registrácia domény

Čo je doména

Doméne je zjednodušene povedané názov webu. Webhosting je priestor, na ktorý web umiestnite. Jedná sa teda o 2 oddelené zložky hostingových služieb. Doménu si môžete objednať aj bez plnej hostingovej služby (ako parkovanie domény, t. j. bez prevádzky funkčného webu). Rovnako hosting si môžete objednať bez toho, aby sme pre Vás registrovali doménu. Doménu môžete mať zaregistrovanú u iného registrátora.

Kto si môže objednať doménu

Doménu si môže objednať každá právnická či fyzická osoba, aj nepodnikateľ. Niektoré hlavne národné domény však majú zvláštne podmienky registrácie (napr. nutnosť sídla v danej krajine).

Postup registrácie.

Po obdržaní objednávky registrácie .sk domény (pri objednávaní služby vyplníte v objednávke všetky údaje, ktoré potrebujeme pre registráciu .sk domény) a úhrade zálohovej platby pristúpime k registrácii.

Registrácia prebieha on-line a doména je plne funkčná najneskôr spravidla do 24 hodín od zaregistrovania, v prípade .sk domény väčšinou v deň nabehnutia úhrady zálohy na náš účet. Ak teda obratom uhradíte zálohovú platbu (či už prevodom na účet alebo vkladom na náš účet v Tatra banke), Vaša doména môže byť funkčná aj v deň objednania.

K registrácii .sk domény

Registrácie .sk domén sa riadia "Pravidlami poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne.sk.", ktoré vydáva centrálny registrátor národnej domény SK-NIC, a.s. (www.sk-nic.sk). SK-NIC stanovuje pravidlá, ktorými sa musí riadiť každý registrátor .sk domén bez výnimky. Prípadné pripomienky k pravidlám registrácie .sk domén zasielajte preto priamo centrálnemu registrátorovi. Úplne znenie pravidiel pre registráciu .sk domén nájdete na stránke http://www.sk-nic.sk

Pre zaregistrovanie .sk domény je nevyhnutné, aby ste výslovne potvrdili, že ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ako aj Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne.sk, a tiež výslovne potvrdili, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov tak v podmienkach AWD Systems s.r.o. ako i v podmienkach správcu národnej domény SK-NICu.

Neviete si poradiť s registráciou, tvorbou doménového mena, či s akýmkoľvek úkonom spojeným s registráciou domény? Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.