• info@awd.sk
  • +421 903 424 296

Časté otázky

Ako nastaviť set_limit_time vo wordpress

Parameter set-limit-time je nastavený na 300. Ak Vaša téma vyžaduje vyššie hodnoty tohto parametra, môžete tak urobiť nastavením hodnoty vo wp_config.php.

Do súboru wp_config.php uveďte na koniec súboru nasledovný príkaz

set-limit-time