• info@awd.sk

Informácie o zmenách v poskytovaní služieb

Na tomto mieste Vás budeme priebežne informovať o termínoch migrácií služieb k novému poskytovateľovi Positive s.r.o., ako aj o prístupoch k službám na serveroch Positive s.r.o.